Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2013

suctus
Dla prawdziwej kobiety facet jest warty poświęceń.
— no, no znalazłam romantyka :)
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamefir mefir
suctus
czemu Cię nie ma na odległość ręki?
— SDM

May 13 2013

suctus
Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali, ale by byli razem szczęśliwi.
— Brigitte Bardot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaurinko aurinko
suctus
Są wieczory, kiedy oddałabym wszystko za choć minutę Twojej obecności, a są wieczory, gdy z takim dziwnym spokojem zasypiam, gdybym nie wiedziała kompletnie nic.
— photoblog.
Reposted byszwypotwoimniedotykaniublaugranaaaqueenofhellblendetloveelypastelinavxvxvxtristejodergreatdayforfreedomwerkacholerkasiakasia
suctus
3642 7b53 390
Reposted fromlovekillsslowly lovekillsslowly viawarkocz warkocz
suctus
2389 acc3 390
Reposted fromnexxt nexxt viawarkocz warkocz
suctus
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?".
— upijam sie z mysla o Tobie.
Reposted fromalexandrious alexandrious viawarkocz warkocz
suctus

POLSKA WIOSNA

-CHOWAJ BROWAR!
-SPOKOJNIE, TO TYLKO TAKSÓWKA.
Reposted fromlabellavita labellavita viawarkocz warkocz
suctus
8594 df44 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viawarkocz warkocz
suctus
4373 c908 390
Reposted fromdulce dulce viawarkocz warkocz
suctus
7964 0bb2 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viawarkocz warkocz
suctus
7545 e411 390
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamefir mefir
suctus
5568 008a 390
Reposted frommariola mariola viamefir mefir

May 09 2013

suctus
Reposted fromthesmajl thesmajl viamefir mefir
suctus
Moje obecne marzenie? Żeby, ktoś odwiedził mnie bez zapowiedzi, po prostu dzwoniąc do drzwi. Bez umawiania się, na fejsbuku, przez telefon, SMS'em.
— tak po prostu
Reposted fromsesja sesja viakomplikacja komplikacja

May 07 2013

suctus
7839 f99e 390
doczołgać się do końca...
Reposted fromwerterowska werterowska viajoder joder
suctus
6696 3269 390
Reposted fromseqel seqel viatypromantykaq typromantykaq
suctus
7718 8c89 390
Reposted fromstmi stmi viamefir mefir
suctus

Nawet nie wiesz, ile jest w Tobie siły. Nie wiesz, ile możesz znieść i ile jeszcze dla Ciebie przygotowano. Nigdy nie spotyka nas większe nieszczęście niż to, które możemy udźwignąć. Twoje życie jest na Twoją miarę. I nawet, gdy coś przygniata Cię do ziemi, pamiętaj, że od dna też można się odbić.

Reposted fromcarre carre viakomplikacja komplikacja
suctus
7498 61b3 390
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl